» دسته‌بندی نشده » بانک مرکزی: مسکن ۳۵ درصد گران شد/ افزایش ۳۱ درصدی نرخ اجاره‌بها در آبان ۹۸

بانک مرکزی: مسکن ۳۵ درصد گران شد/ افزایش ۳۱ درصدی نرخ اجاره‌بها در آبان ۹۸

آذر ۷, ۱۳۹۸ 4۰

به گزارش گیل سو، بر اساس آمار بانک مرکزی در آبان ماه سال ۱۳۹۸، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۴۱۰۰ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲ درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش نشان میدهد.

*حجم معاملات مسکن 

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه ساال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع ۴۰۶۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. سهم مذکور در مقایسه با آبان ماه سال قبل حدود  ۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۸ حااکی از آن اسات کاه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۷.۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه‌ها را به خود اختصاص داده است .همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم های ۹.۴ و ۸.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع ۷۴.۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آبان‌ماه امسال مربوط به ۱۰ منطقه شهر (۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۵.۳ درصد از کل معاملا را به خود اختصاص داده‌اند.

* تحولات قیمت مسکن 

در آبان ماه سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲ درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش تسنیم، در میان مناطق ۲۲  گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معاملاه  شده معادل ۲۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۶ و ۴۶.۱ درصد افزایش نشان می دهند.

*تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در  ۸ ماه سال ۱۳۹۸

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در هشت ماهه سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۹ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۵۶.۲درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله  شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران  ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در آبان ماه امسال حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی “۷۵ تا ۹۰” میلیون ریال به ازای هر متر مربع با سهم ۱۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند  و دامنه قیمتی  “۹۰ تا ۱۰۵″ و” ۶۰ تا ۷۵″ میلیون ریال به ترتیب با اختصاص سهم ۱۱.۵  و ۱۰.۱ درصدی در رتبه های  بعدی قرار گرفته‌اند.

*توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آبان ماه سال ۱۳۹۸، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی ،واحدهای مسکونی با ارزش “۳ تا ۴.۵” میلیارد ریال با اختصاص سهم ۱۴.۹درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

واحدهای دارای ارزش “۴.۵ تا ۶″ و” ۶ تا ۷.۵″ میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های  ۱۲.۱ و ۱۰.۶ درصدی در رتبه های  بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۳.۵ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۹میلیارد ریال اختصاص داشته است.

به گزارش تسنیم بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه سال جاری موید رشد به ترتیب ۳۱.۴ و ۳۱.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

*جمع‌بندی

بر اساس گزارش بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده در آبان ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۵ درصد افزایش و ۴۰.۷درصد کاهش نشان می دهد.

در این ماه متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به ماه قبل کاهش ۲ درصدی را نشان می دهد.

در ۸ ماه امسال نیز تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به حدود ۳۹.۹ هزار واحد مسکونی بالغ شده  که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۵۶.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

ضمن آنکه در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۱.۴ و ۳۱.۷ درصد رشد نشان می دهد.

انتهای پیام/

به این نوشته امتیاز بدهید!

gilsou24

خبرنگار و فعال رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×