زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی از ساعتها قبل خود را برای دیدار با رهبر انقلاب آماده می کنند.منبع