شهرود امیر انتخابی در گفت وگو با خبرنگار گیل سو اظهار کرد: پرونده ماسوله برای ثبت جهانی درحال پیگیری و ارسال میباشد که نیز درنهایت ۲۰۲۰ ماسوله را ثبت جهانی کنیم و جشنواره عزا هم در تلاش هستیم سال ۲۰۲۰ بعنوان سال بازدید از گیلان ثبت کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگزدشگری گیلان در ادامه این گفتگو افزود: سه هزار اثار ومحوطه تاریخی در استان گیلان شناسایی شده است که حدود ۱۰۸۰ اثران ثبت ملی شده است .

وی با اشاره به اینکه استان گیلان بعنوان پایلدت اطلس میراث فرهنگی گردشگری استان شده است گفت: شش شهرستان اطلس میراث به اتمام رسیده وشهرهای زودسر رصوانشهر تالش استارا روربار درحال انجام میباشد ومابقی شهرها دردستورکار میباشد.

امیرانتخابی خاطرنشان کرد: شیوه نامه طرح شناگاهای ساحلی هفته پیش از سوی استانداری گیلان تهیه و آماده اجرا میباشد.

انتهای پیام/