به گزارش گیل سو، اخبار شنیده از محافل سیاسی حاکی از آن است که در پی پافشاری و رایزنیهای گسترده مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، فرمانداری جعفر نخستین برای این شهرستان نهایی شده است.

این در حالیست که محمد رنجبر نیاول با حضور قریب به ۶ماه در جایگاه سرپرستی فرمانداری لنگرود و پیش از آن نیز بعنوان معاون سیاسی فرمانداری لنگرود و مدیر آموزش و پرورش اطاقور از محبوبیت قابل قبولی در بین مردم برخوردار است.

گفتنی است نخستین بیش از ۳۸ سال سابقه کار اجرایی را در کارنامه خود دارد و از چهره های نزدیک به نماینده این شهرستان است.

وی در دولت احمدی نژاد معاون فرماندار لنگرود بوده که شنیده می شود بزودی جایگزین رنجبر سرپرست فعلی فرمانداری لنگرود می شود و طبق اخبار واصله مهلت سرپرستی رنجبر نیز در حال اتمام است.

گفته می شود تاکنون مراجع تصمیم گیری و تایید استان در این خصوص اظهار نظری نکرده اند.