به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیل سو به نقل از صداوسیما، دادستان عمومی و انقلاب رودسر گفت: مردی ۳۸ساله دیشب در نزاعی خانوادگی در روستای خانسر بخش چابکسر رودسر با شلیک گلوله تفنگ شکاری کشته شد.

محمدصالح جنت رستمی افزود: در این حادثه پس از یک نزاع خانوادگی، داماد ۵۵ ساله خانواده با تفنگ شکاری برادر زن خود را هدف گلوله قرار داد و به قتل رساند.

وی با بیان اینکه ضارب پس از ارتکاب جرم از صحنه متواری شد افزود: تلاش برای دستگیری وی از دیشب آغاز شد.