به گزارش گیل سو، محفل نورانی و دلنشین انس با قرآن کریم شامگاه جمعه و برای چهارمین سال متوالی در مسجد جامع شهر کلاچای از توابع شهرستان رودسر در شرق استان گیلان با حضور قاری بین المللی قرآن مهدی عادلی برگزار شد.

رضا شیخ مسئول برگزاری این محفل با بیان اینکه برای چهارمین سال متوالی است که محفل انس با قرآن در این شهر برگزار می شود افزود :این افتخار را داریم که هر ساله علاوه بر بهره گیری از قاریان محلی از ظرفیت عظیم قاریان بین المللی نیز استفاده کنیم که خوشبختانه این محافل با استقبال با شکوه مردم و بویژه جوانان توامان بوده است.

وی با بیان اینکه برگزاری محفل انس با قرآن سبب ترویج احکام و آموزه های دینی در جامعه می شود مهم ترین اهداف برگزاری محفل انس با قرآن را ترویج فرهنگ قرآنی و توجه به آیات الهی، توسعه فضای معنویت در جامعه، تقویت باورهای دینی و ارزشی در بین مردم و نیز مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان ذکر کرد.

چهارمین محفل انس با قرآن کریم شامگاه جمعه در مسجد جامع شهر کلاچای شهرستان رودسر برگزار شد.