لایت‌یر ادعا کر‌د که مدل ۰ می‌تواند ۶۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ کیلومتر را بدون انتشار آلاینده‌ها و فقط با استفاده از نور خورشید، بسته به شرایط آب و هوایی، طی کند.منبع