سردار فرحی Archives | گیل سو ۲۴ اخبار گیلان
الگوی امنیتی در منطقه باید بومی و بدون دخالت بازیگران فرامنطقه ای باشد 24 آذر 1400

الگوی امنیتی در منطقه باید بومی و بدون دخالت بازیگران فرامنطقه ای باشد

جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امنیت در غرب آسیا می بایست صرفاً توسط کشورهای منطقه تامین شود تأکید کرد: ترتیبات و الگوی امنیتی در منطقه باید بدون دخالت بازیگران فرا منطقه ای و مبتنی بر یک الگوی بومی با حضور کلیه بازیگران منطقه باشد. به گزارش ایسنابه نقل از وزارت دفاع، […]