روز زمین Archives | گیل سو ۲۴ اخبار گیلان
ادای احترام به زمینی که در ناملایمتی انسان‌ها همچنان بخشنده است 06 فروردین 1401

ادای احترام به زمینی که در ناملایمتی انسان‌ها همچنان بخشنده است

درحالی امسال در دنیا به احترام زمین، چراغ‌های خود را یک ساعت خاموش می‌کنند که بشر همچنان اقدامات تخریب‌گر خود علیه طبیعت را ادامه می دهد؛ دستکاری در طبیعت موجب افزایش دمای کره زمین شده و نفس‌های آن به شماره افتاده است، به گونه ای که بر اساس اعلام‌های جهانی، اگر این روند متوقف نشود […]

ادای احترام به زمینی که در عین ناملایمتی انسان‌ها، همچنان بخشنده است 06 فروردین 1401

ادای احترام به زمینی که در عین ناملایمتی انسان‌ها، همچنان بخشنده است

در حالی امسال در دنیا به احترام زمین، چراغ‌های خود را یک‌ساعت خاموش می‌کنند که بشر همچنان اقدامات تخریب‌گر خود علیه طبیعت را ادامه می دهد؛ دستکاری در طبیعت موجب افزایش دمای کره زمین شده و نفس‌های آن به شماره افتاده است، به گونه‌ای که بر اساس اعلام‌های جهانی، اگر این روند متوقف نشود حدود […]