به گزارش گیل سو، هفته ای که گذشت بنام هفته شورا نامگذاری شده بود ودر سراسر کشور ازجمله استان گیلان همایش هایی جهت تجلیل از شوراهای اسلامی شهرها روستاهای این دیار سرسبز خزر برگزار شد که یکی ازاین همایشهای کم نظیر وباشکوه دربخش خمام ازتوابع شهرستان رشت برگزار شد.
فرصتی دست داد تا به بهانه برگزاری این همایش باشکوه در یک گفتگوی اختصاصی با مهندس رضا مهدوی ،سرپرست بخشداری خمام در خصوص جایگاه ونقش شوراها درعصر امروز جامعه ایران اسلامی جویا شویم.
وی دراین گفتگو نهم اردیبهشت را رویدادبزرگی درنظام مقدس جمهوری اسلامی دانست که با تعمیق مردم سالاری دینی مردم همراه بوده است و ی افزود:شوراها طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارکان تصمیم گیری کشور بوده اداره امور را برعهده دارند.
سرپرست بخشداری خمام در ادامه با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی که به مسئله شورا میپردازد، یادآور شد: اصل یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی به صراحت بیان میکند که برای پیشبرد اهداف سریع برنامه های اقتصادی،فرهنگی،بخداشتی،آموزشی سایر امور رفاهی بنا به مقتضیات محلی،بخش،شهر،شهرستان،استان وکشور به اعضای محترم شوراهایی که مردم عزیز انتخاب میکنند سپرده شده است.
وی اذعان کرد:دراصل یکصدوسوم قانون اساسی نیز تمام استانداران،فرمانداراران،بخشداران وسایر مقامات کشوری ازطرف دولت حدود اختیارات شوراها را ملزم به رعایت تصمیمات آنها میداند.
وی خاطرنشان کرد:دراین فصل از قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد که در واقع همان اصل یکصدو پنجم قانون اساسی است که درآن حتی حدود اختیارات شوراها ووظایف قانونی انها کاملا مشخص کرده است.
درادامه این گفتگو مهندس مهدوی از روستا و اهمیت جایگاه روستا درتاریخ مدنیت سخن گفت وافزود:اولین اجتماع بشریت ومدنیت در روستاها شکل گرفته است.پاکی،صداقت،راستی،حقیقت وخدایی بودن را در روستاها میبینیم .
وی با بیان اینکه اگر ازنظر اقتصادی به روستا نگاه کنیم منبع و منشا تولید است ،تصریح کرد:روستا یعنی زیبایی،طراوت،طبیعت،اندیشه پاک  وزیستن طبیعی
مهدوی با بیان اینکه باید نقش وجایگاه روستا حفظ شود گفت:شوراها و دهیاران در روستاها سفیران دولت تدبیر وامید هستند.
وی اضافه کرد:شوراها ودهیاران باید به دنبال جذب منایع ملی و سرمایه‌گذاری روستا جهت اجرای پروژها باشند.
سرپرست بخشداری خمام بابیان اینکه شوراها و دهیاران  باید پروژه ها  وطرحها را اولویت بندی کرده و اقدامات کوتاه مدت،میان مدت وبلند مدت داشته باشند اظهار داشت:شوراها ودهیاران جهت دریافت اعتبارات بابد نسبت به مسؤولین حسن نظر داشته ، خوشرو باشند و محیط زیست روستا را حفظ کرده ووابستگی به دولت را کاهش دهند.
مهدوی درادامه وظایف شوراهای اسلامی روستاها رابه شرح زیر  برشمرد :
– شوراها سیاست ها وبرنامه های کاری شهرداری و دهیاری را تعیین میکنند .
– شوراهابرهزینه کرد شهرداریها و دهیاریها واستفاده درست آن از بودجه  مصوب نظارت دارد.
– شورا،مسوول سرعت بخشیدن به خدمات شهرداری و دهیاری و افزایش بهره وری شهرداری و دهیاری است.
– شورا باید سیاست هایی اتخاذ کند که هزینه جاری شهراری و  دهیاری زیاد نشود.
– شورا باید تدابیر درستی درجهت مشارکت وطراحی مردم در توسعه روستا اتخاذ نماید.
گزارش:زهرارگان
انتهای پیام/