ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از رسیدگی به موضوع تبدیل و تغییر وضعیت استخدام فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان در جلسه اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی خبر داد.

وی افزود: طبق قانون باید وضعیت استخدامی فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان  تغییر کند برای مثال اگر قرارداد کاری آنها به صورت پیمانی یا قراردادی است باید تبدیل وضعیت شده، و قرارداد آنها رسمی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در همین راستا افزود :طبق گزارشات و مستنداتی که در این رابطه به کمیسیون واصل شده، تنها ۱۲ سازمان‌ و دستگاه این قانون را اجرا کرده‌اند و ۱۲۸ ارگان از اجرای این قانون استنکاف کرده‌اند ؛ که در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مقرر گردید که مشخص شود چه دستگاه‌هایی قانون مذکور را اجرا نکرده‌اند.

اسماعیلی ادامه داد: تنها ۵ هزار پرونده در دستگاه‌ها  و سازمان‌ها برای تبدیل وضعیت استخدام فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان تشکیل شده این در حالی است که طبق آما باید تا کنون حدود ۳۵ هزار پرونده در این زمینه در ارگان‌ها تشکیل می‌شد.

نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه به دستگاهها و نهادها فرصت داده شده تا هر چه زودتر این قانون را اجرا کنند، گفت: در غیر این صورت و پس از اخذ آمار و گزارش از دستگاه‌هایی که از اجرای قانون مذکور سرباز زده‌اند، اسامی آنها در گزارشی جمع آوری شده و طبق آیین‌نامه داخلی به کمیسیون اصل نود ارائه و همچنین به قوه قضائیه ارائه خواهد شد.

اسماعیلی بیان کرد: همچنین در این جلسه تکالیفی در این مورد برای نهادهای نظارتی تعیین شد. که طبق آن دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید اقداماتی را در این زمینه انجام دهند و گزارش آن را به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: موارد دیگری از قوانین مصوب مجلس از جمله اینکه کسانی که ۶ ماه سابقه خدمت دارند از پرداخت مالیات معاف هستند نیز وجود دارد که متاسفانه از سوی دستگاه‌ها چندان اجرایی نمی‌شود که همه این موارد از سوی کمیسیون اجتماعی پیگیری و گزارشات آن به دستگاه‌های مربوطه ارجاع خواهد شد.

انتهای‌پیام/