به گزارش گیل سو، پیرو بخشنامه استاندارگیلان مبنی بر سفر هفتگی مدیران کل به شهرستانها ،مدیران کل اداره تعاون ،راهداری وراه وشهرسازی درلاهیجان حضوریافتند.

ذبیح نیکفر نماینده لاهیجان وسیاهکل گفت: مجوز ۶۰کیلومترروکش آسفالت ازوزیرراهداری گرفته ایم که قراراست سی کیلومترراه لاهیجان وسی کیلومترراه سیاهکل را شامل شود.

وی افزود:پروژه میدان گیل نیز دست پیمانکاراست وبزودی اجرای آن ادامه خواهد یافت و منطقه ویژه اقتصادی رودبنه و حل مشکلات مربوط به کارخانه سیمان نیز ازبرنامه های آتی ماست.

فرماندارلاهیجان نیز به رانش اخیر زمینهااشاره نمود وبیان نمود:رانش ها منجر به اذیت مردم شده وباید این نگرانی ها رفع شود.

میرغضنفری فرماندارلاهیجان به موضوع سنگ فرش میدان وحدت تا انقلاب نیز اشاره نمود وازمدیر کل راه وشهرسازی خواست تا پیگیری نماید.

مدیرکل راه وشهرسازی گیلان نیز دراین جلسه بیان نمود :هرراه روستایی که درکمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب شود آسفالت خواهد شد.

انتهای پیام/