به گزارش گیل سو، در این مراسم نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ، سرپرست فرمانداری شهرستان لنگرود، شهردار لنگرود و جمعی از مسئولین آموزش و پرورش استان و شهرستان حضور داشتند.

در خصوص احداث ساختمان شرکت تعاونی فرهنگیان شهرستان لنگرود اعتباری به مبلغ چهار میلیارد تومان، در پنج طبقه در زمینی بمساحت ۱۷۸۵ متر و با زیربنا ۴۷۳ متر مربع در سه سال ساخته می شود ودر حال حاصر ۲۶۰۰ نفر عضو دارد.