ایتنا – مدیرعامل این شرکت، آری واینستین، یک بنیانگذار مکرر است که استارتاپ آخر خود، یعنی اپلیکیشن اتوماسیون آی‌او‌اس با نام Workflow، را در سال ۲۰۱۷ به همراه هم‌بنیان‌گذار و مدیر ارشد فناوری این شرکت، کنراد کرامر، به اپل فروخت.منبع