اصفهان- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: جریان آب زاینده رود با دبی ۹ مترمکعب به تالاب بین الملی گاوخونی رسیده است.منبع