غیر حضوری شدن مدارس و مستثنی شدن دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از تعطیلی مدارس و آنلاین شدن کلاس‌ها گلایه این دانش آموزان و خانواده‌های آنها را به همراه داشته است.منبع