خبر قطع برخی درختان چیتگر دل دوست‌داران محیط زیست را رنجاند. سازمان محیط زیست می‌گوید این موضوع را بررسی کردیم ولی بیماری به جان برخی درختان افتاده و چاره ای جز قطع کردن آنها نیست.منبع