معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اینکه محیط بانان ضابطان قضایی هستند، گفت: هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق برخورد خارج از عرف اداری و انسانی با محیط‌بانان هنگام انجام وظیفه ندارد.منبع