ایتنا – جیپ اونجر ثابت کرده است که برای بیشتر کاربری‌ها ترکیبی عالی است: برای مصرف شهری جمع‌ و جور و چابک است، برای پیمایش هر نوع جاده‌ای قدرت و گشتاور کافی دارد، و حتی برای مسافت‌های متوسط هم برد خوبی دارد.منبع