اهواز- مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از برگزاری اولین کنگره شهدا و ایثارگران سازمان حفاظت محیط زیست در این استان خبر داد.منبع