شاهرود- رئیس اداره محیط زیست شاهرود از دستگیری شکارچیان منطقه شکار ممنوع تپال خبر داد و گفت: لاشه یک راس کل تازه شکار شده کشف و ضبط شده است.منبع