ایتنا – ردیت به کسانی که حداقل ۱۰ طلا (Reddit Gold) دارند و در ۱۲ ماه گذشته بین ۱۰۰ تا ۴۹۹۹ کارما دریافت کرده‌اند، وضعیت «نقش‌آفرین استاندارد» (که درآمد ۹۰ سنت به ازای هر طلا دریافت می‌کنند) اعطا می‌کند.منبع