ایتنا – بر اساس پژوهشی جدید، ابرها اکنون حاوی ذرات میکروسکپی پلاستیک‌اند که به‌نوبه خود باعث «بارش پلاستیک» می‌شوند.منبع