کارشناس هواشناسی گفت: پیش‌بینی می‌شود تهران طی روزهای آینده دمای ۲۷ درجه داشته باشد اما به طور کلی در کل کشور حدود ۳ الی ۴ درجه کاهش دما خواهیم داشت.منبع