مشهد- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: محیط بانان پارک ملی «تندوره» درگز در پایش و رصد این پارک، موفق به ثبت حضور یک خانواده جدید پلنگ ایرانی شدند.منبع