مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگویی از ایران درخواست کرد که درباره تصمیم لغو مجوز فعالیت برخی از کارشناسان آژانس تجدیدنظر کند.منبع