ایتنا – ربات‌های چت هوش مصنوعی مدل زبانی بزرگ (LLM) می‌توانند در کارهای خلاقانه، مانند استفاده‌های جایگزین طوفان فکری برای موارد معمول – که بازتابی از تفکر واگرا است – فراتر از یک انسان معمولی عمل کنند.منبع