به گزارش گیل سو، معاون‌ هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تالش اظهار کرد:  کارگروه هایی با عنوان بازدید و نظارت بر ساخت و ساز های غیر مجاز با نظارت  بخشداران تشکیل شود  و بصورت هفتگی از روستاهای بخش بازدید  و گزارش تخلفات را به کارگروه شهرستانی منعکس نمایند.

ایرج شاهی بیان کرد: دفتر نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان،از طریق سامانه نظارت الکترونیکی گزارش تخلفات ساختمانی را به مراجع صدور پروانه ساختمانی منعکس نمایند.

معاون فرماندار افزود: امور منابع آب با ساخت و سازهای  واقع در حریم رودخانه ها به شدت برخورد قانونی و جدی کند .

انتهای پیام/ت