گیل سو- یادداشت – محمد سعید احدیان: روزنامه سازندگی در شماره امروز خود به شکلی کاملا غیرحرفه ای سخنان قالیباف را تحریف کرد و تعریفی خودساخته از نوسازی نظام حکمرانی را به قالیباف نسبت داد. تعبیر استاد نمک دوست از «خانواده تیتر»  شامل تیتر، عکس ، زیرتیتر ، سوتیتر و… در این زمینه راهگشا است.

  این روزنامه در حالیکه عکس خود را به دکتر قالیباف اختصاص داده است  و تیتر  یک خود را به نوسازی نظام حکمرانی انتخاب کرده است ، در زیر تیتر خود نوشته است «نوسازی نظام حکمرانی چه مولفه‌هایی دارد» این روزنامه بدون هیچ توضیحی که منبعی را اعلام کند ۷محور را بعنوان نوسازی در نظام حکمرانی معرفی می کند و در نتیجه مخاطب اینگونه فکر می کنید که مولفه های نوسازی نظام حکمرانی از نظر دکتر قالیباف این ۷ محور است. در حالی  که نه تنها این موارد در هیچ یک از اظهارات آقای قالیباف وجود ندارد بلکه تعریف آقای قالیباف از حکمرانی نو دقیقا نقطه مقابل این رویکرد است و اتفاقا مهمترین حرف ایشان این است که ما پس از پایان جنگ بدلیل اینکه از دوره سازندگی به بعد،  فرهنگ و تربیت شدگان  دفاع مقدس را کنار گذاشتیم، تحول رویکردی حضرت امام  را که خود را در نهادهای انقلابی مثل جهادسازندگی و کمینه امداد و…به شکلی موفق نشان داد، در نظام حکمرانی امتداد ندادیم و همین ریشه اصلی اشکالات موجود است   نکته سوال برانگیز این است که حتی اگر بپذیریم سخنان پیشین دکتر قالیباف از چشم این روزنامه افتاده است نمی توانیم قبول کنیم این روزنامه نطق رسمی صبح همان روز دکتر قالیباف را که تیتر یک خود را از آن  استفاده کرده ،  ندیده است: « نها راه برون‌رفت کشور از مشکلات پیش‌رو مخصوصاً در حوزۀ اقتصاد، نوسازی نظام حکمرانی با بازگشت به مردم و تأکید بر خداباوری به‌عنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی است که باید مورد توجه ما مسئولان قرار گیرد.»

حال سوال این است که سازندگی  چرا دست به چنین تحریفی  زده است؟

قاعدتاً نمی توان و نباید نیت خوانی کرد  اما تجربه پیشین نشان داده است، همیشه دو جریان غربگرا و سوپرانقلابی که بظاهر دیدگاه های متضادی دارند، مانند دو لبه قیچی در ابتر کردن مسیر درستی که جریان  انقلاب بایذ بگیرد عمل می کنند. همانطور که در سال ۸۴ هر دو طیف با تقسیم کاری مشابه در تخریب عمل کردند .  بنظر می رسد  روزنامه حزب کارگزاران سازندگی تعریفی از حکمرانی نو را به قالیباف نسبت داده که کاملا برای جریان انقلاب حساسیت برانگیز باشد و کاملا قابل پیش بینی است که لبه دوم قیچی از امروز وارد عمل شده و  سوپرانقلابی ها برچسب زنی خود را علیه قالیباف شروع خواهند کرد تا جریان انقلاب نتواند در حساسترین روزهای خود، تصمیم درستی برای مسیر پیش روی خود بگیرد نیاز به تاکید نیست که مسأله برطرف کردن نقاط ضعف که دشمن از آنها سوءاستفاده می کند، البته پس از تثبیت آرامش  متعلق به  یک نفر نیست بلکه اراده جمعی نیروهای انقلاب است که باید با همدلی و هم افزایی آن را در چارچوب مبانی امامین انقلاب رقم زد.

پایان پیام/

 

منبع