به گزارش گیل سو، نشست تخصصی ساماندهی وضعیت دستفروشان سطح شهر در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود برگزار شد.

سیدمهدی رجایی در این مراسم با بیان اینکه اولویت ما مدیریت وضعیت دستفروشان داخل شهر و در عین حال پیش بینی فضایی مناسب جهت کسب و کار این افراد است، اظهار کرد: شناسایی، کدگذاری و ساماندهی بانک اطلاعاتی کلیه دستفروشان بومی سطح شهر اعم ثابت، سیار، وانت بارها در دستور کار است.

وی با اشاره به پیش بینی اولیه و تعرفه مکانی جهت انتقال دستفروشان ثابت و سیار توسط اداره راه و شهرسازی گفت: هم اکنون در دو خیابان امام خمینی و شهید بهشتی لنگرود رفع سدمعبر آغاز شده است.

رجایی با بیان اینکه دو موضوع رفع سدمعبر و همچنین ساماندهی دستفروشان همزمان پیگیری می شود، گفت: خیابانهای اصلی شهر همانند امام خمینی و شهید بهشتی وضعیتی پیدا کرده بودند که تردد شهروندان به سختی امکانپذیر بود.

شهردار لنگرود با بیان اینکه هرگز نگفته ایم که حق دستفروشی در هیچ جای شهر را ندارند، اظهار کرد: بحث ساماندهی دستفروشان با بحث رفع سدمعبر دو مقوله جدا از هم هستند.

وی همچنین از ارسال اخطار کتبی و برخورد قانونی با کلیه مغازه دارانی که معبر عمومی را اشغال می‎کنند با هماهنگی اداره صمت و اتاق اصناف خبر داد و افزود: تشکیل اتحادیه فعالیت صنوف سیار در اتاق اصناف از جمله اقدامات موثر در این راستا است.

رجایی همچنین در پایان به استفاده از ظرفیت پلیس افتخاری جهت ساماندهی وضعیت ترافیکی پارک بازار در روزهای جمعه اشاره کرد.