بی‌تدبیری یا قحط‌‌الرجالی در استان حاصل دولت تدبیر ۲۷ تیر ۱۳۹۸

بی‌تدبیری یا قحط‌‌الرجالی در استان حاصل دولت تدبیر

در حال حاضر نه‌تنها مردم شهرستان لنگرود بلکه مردم استان گیلان لنگ فردی برای فعالیت در جایگاه‌ها هستند که نه‌تنها لازم، بلکه واجب است وضعیت استاندار و فرمانداران و مدیران کل توسط دولت طی کمتر از ۳۰ روز اخیر مشخص شود.

اندر اوصاف آرایش جنگی دشمن ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

محمدکاظم انبارلویی
اندر اوصاف آرایش جنگی دشمن

یادداشت
همه نفس تنگی‌های دیپلماتیک ۲۶ آبان ۱۳۹۷

همه نفس تنگی‌های دیپلماتیک

اظهارات اخیر ظریف اگر درست هم باشد که نیست، ابتدا انگشت اتهام را سمت خود دولت می برد؛ ولی از این مهمتر یک سوال ساده است و آن اینکه؛ این ادعا در چنین شرایطی چه آثاری بر کشور تحمیل می کند؟ این کشور و مردم چرا باید برای این سطح ناشی گری دیپلماتیک هزینه دهند؟