آخرین آمار بازگشت دانشمندان ایرانی مقیم خارج به کشور ۲۶ آبان ۱۳۹۷

آخرین آمار بازگشت دانشمندان ایرانی مقیم خارج به کشور

معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری گفت: طی سه سال گذشته یک هزار و ۶۵ نفر از دانشمندان ایرانی مقیم خارج به کشور بازگشته اند و به فعالیت های علمی آموزشی خود می پردازند.

فناوری
چیزی یافت نشد !